Supporters

supporter van de proeftuinSupporters zijn de fruittelers of ZZP-ers die actief zijn in de fruitteelt en die jaarlijks een financiële bijdrage aan de proeftuin leveren. Afhankelijk van de bedrijfsomzet vragen wij een bijdrage van € 185,- of € 550,- per jaar (excl. BTW). 

Waarom supporter worden?
De fruitteeltsector staat voor grote uitdagingen. Door wijzigingen in wet- en regelgeving, door toenemende arbeidskosten, door schaalvergroting en door klimaatverandering is het nodig om continu te innoveren en nieuwe kennis te ontwikkelen . De proeftuin biedt hiervoor alle faciliteiten en beschikt over een breed netwerk om aan de slag te gaan met uw kennisvraag. Een bloeiende Proeftuin Randwijk is er dus ook in uw belang!
Voor het voortbestaan van Proeftuin Randwijk is  financiele steun van het bedrijfsleven en dus ook van fruittelers en ZZP-ers die actief zijn in de fruitteelt noodzakelijk. Wij streven er naar dat een aanzienlijk deel van deze groep supporter wordt van de proeftuin. Hierdoor is de bijdrage per bedrijf gering maar de totale bijdrage aanzienlijk!

Twee categorieën 
Proeftuin Randwijk kent twee categorieën supporters. Het basis supporterschap voor kleine en middelgrote bedrijven. En het supporterschap XL voor grote bedrijven. Hieronder leggen wij dit graag even uit.

Supporter worden (voor kleine en middelgrote bedrijven)
Als u een middelgroot of klein bedrijf heeft nodigen wij u van harte uit de proeftuin te steunen door voor € 185,- per jaar (excl. BTW) supporter te worden.

Wat krijgt u hiervoor terug?

 • U krijgt 2 toegangskaarten voor onze jaarlijkse open dag zodat u samen met een medewerker of familielid gratis toegang heeft. De toegangsprijs voor mensen die geen supporter of sponsor zijn is € 100,- per persoon. Als supporter vermelden wij uw naam en woonplaats op de website van de proeftuin.
 • Wij organiseren jaarlijks voor grootfruittelers, voor pit- en steenfruittelers en voor kleinfruittelers een interessante rondgang die alleen voor supporters toegankelijk is. 
 • U ontvangt maandelijks een uitgebreide nieuwsbrief over de actualiteiten op en rond de proeftuin.
 • U krijgt via een inlogcode toegang tot de kennisbank op de website van de proeftuin.
  U leest via de kennisbank en via de nieuwsbrief onder andere over resultaten van demo’s en onderzoek.

Bent u fruitteler of ZZP-er in de fruitteelt en wilt u supporter worden? Meld u dan aan via het inschrijfformulier op deze website

Bent u benieuwd wie al supporter zijn? Klik dan hier. 

Supporter XL worden (voor grote bedrijven)
We zoeken intensieve samenwerking met de grotere teeltbedrijven. Voor deze groep hebben we besloten het supporterschap XL te introduceren.
De grens voor wat een groot bedrijf is vinden wij lastig te bepalen maar we denken dat alle bedrijven boven de € 750.000,- omzet Supporter XL zouden moeten worden. Zit u daar onder, voel u vrij om toch supporter XL te worden.   

De investering voor het supporterschap XL bedraagt € 550,- per jaar (excl. BTW)

Wat krijgt u hiervoor terug?

 • U krijgt 4 toegangskaarten voor de open dag in augustus. De toegangsprijs voor mensen die geen supporter of sponsor zijn is € 100,-  per persoon.
 • Als supporter XL vermelden wij uw bedrijf (met een link naar uw eigen website) op de website van de proeftuin.
 • Als supporter XL plaatsen wij uw bedrijfsnaam op de speciale Supporter XL wand op de Proeftuin. Zo kunnen alle bezoekers zien dat u ons steunt.
 • Als supporter XL bent u welkom bij supporter- én sponsorenbijeenkomsten.
 • Als supporter XL bieden wij u de mogelijkheid om 1x per jaar met personeel of klanten kosteloos een rondgang te maken over de proeftuin.
 • We organiseren jaarlijks 1 of meer specifieke themabijeenkomsten rond de vraagstukken waar grote bedrijven mee kampen, wellicht uitmondend in gezamenlijke demo of onderzoeksvragen;
 • Een ingelijste poster “Supporter XL proeftuin Randwijk” die u kunt ophangen in uw eigen bedrijf.
 • U ontvangt maandelijks een uitgebreide nieuwsbrief over de actualiteiten op en rond de proeftuin.
 • U krijgt via een inlogcode toegang tot de kennisbank op de website van de proeftuin.
  U leest via de kennisbank en via de nieuwsbrief onder andere over resultaten van demo’s en onderzoek.

Heeft u groter teeltbedrijf en wilt u supporter XL worden? Meld u dan aan via het inschrijfformulier op deze site.

Bent u benieuwd wie al supporter XL zijn? Klik dan hier.