Partners

In 2014 heeft Fruitconsult de exploitatie van Proeftuin Randwijk overgenomen van het Wageningen University & Research. Om de onafhankelijkheid van de proeftuin te waarborgen, het netwerk te versterken en kennisuitwisseling te bevorderen heeft Fruitconsult gezocht naar partners. Deze partners zijn de Centrale Adviesdienst voor de Fruitteelt (CAF), de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en Wageningen University & Research Randwijk. (WUR).
De partners vormen samen de stuurgroep van de proeftuin en hebben de ambitie ervoor te zorgen dat de Nederlandse Fruitteelt voorop blijft lopen op het gebied van duurzaamheid, efficiency en rendabele productiesystemen.


Fruitconsult BV

Fruitconsult is een particulier adviesbureau voor de fruitteelt met een werkgebied in binnen- en buitenland. Fruitconsult begeleidt bedrijven op het gebied van bemesting, gewasbescherming en teelttechniek en is distributeur van diverse fruitteelt gerelateerde producten.

Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)

De NFO behartigt de belangen van fruittelers met als belangrijkste aandachtspunten: gewasbescherming, sociaaleconomische kwesties, markt gerelateerde onderwerpen en kennis en innovatie. Tevens ondersteunt de NFO fruittelers op diverse vlakken zoals het verhogen van de kennis en ondernemerschap.

Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF)

De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) is een zelfstandig voorlichtingsorgaan en kenniscentrum. De kernactiviteiten van CAF bestaan uit kennis delen en advies geven. CAF verzamelt en deelt kennis op het gebied van gewasbescherming, bodem- en bladanalyses, bemesting en teelttechniek. Voor zowel groot-, steen- als kleinfruit. CAF informeert en adviseert fruittelers over relevante wet- en regelgeving en over bovenwettelijke residuen en markteisen. Door gebruik van een groot aantal weerstations kan CAF ziektemodellen koppelen aan actuele weergrafieken. Hierdoor kan CAF actief helpen bij preventie van ziektes in de teelt.

Wageningen University & Research

Wageningen University and Research is gevestigd bij de Proeftuin in Randwijk. WUR beschikt over laboratoria voor kwaliteitsbepalingen en moderne bewaarfaciliteiten. WUR_Randwijk werkt nauw samen met andere onderzoeksinstellingen binnen WUR zodat bestaande en nieuw ontwikkelde kennis snel toegepast kan worden in nieuwe onderzoeksvragen.