De Fruitigste gastvrijheid voor de bij 

Logo de Fruitigste Gastvrijheid voor de bij 4f6d4288Steeds meer fruittelers schenken op hun bedrijf aandacht aan gastvrijheid voor bijen!  De telers zaaien speciale bloemenmengsels en maken schuilplaatsen voor nestelende bijen. Om deze gastvrijheid te stimuleren heeft onze partner de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) het initiatief genomen voor het Gelderse project “De fruitigste gastvrijheid voor de bij”. De proeftuin is op verschillende manieren betrokken bij dit project.

Bijenvriendelijke maatregelen implementeren op de Proeftuin en op teeltbedrijven
Onder leiding van Karin Winkler (onderzoeker bij WUR) worden op Proeftuin Randwijk bijvriendelijke maatregelen genomen zodat allerlei soorten bijen zich ook op de proeftuin thuis voelen. Vergelijkbare maatregelen worden genomen op negen verschillende teeltbedrijven in Gelderland. Zowel telers van hardfruit als zachtfruit doen mee aan dit project.  Onderzoekers van WUR gaan de resultaten monotoren. De Fruitmotor en de Nederlandse Bijenhoudersverening delen binnen dit project hun kennis.   

Lees hier het artikel over de startbijeenkomst van dit projectonderdeel. 

Symposium Gastvrij voor de bij op 3 juli 2019
Één van de activiteiten binnen het project is een inspirerend bijensymposium. Dit heeft plaatsgevonden op 3 juli 2019. Ruim 80 fruittelers, beleidsmakers en andere beroepshalve geïnteresseerden waren aanwezig. 

Download hier in de loop van deze dag de presentaties van het symposium:

Opening door Bert den Haan (vice voorzitter NFO): Klik hier
Presentatie David Kleijn (WUR): klik hier
Presentatie Frens Pries (InHolland / Hogeschool Van Hall Larenstein):  klik hier     
Presentatie Karin Winkler (WUR): klik hier
Presentatie Frans Pladdet (Stichting Groenkeur): klik hier


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gastvrij voor de Bij