Houtig Kleinfruit Centrum

Op Proeftuin Randwijk wordt momenteel een nieuw Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) gerealiseerd op een oppervlakte van ongeveer een halve hectare. In het HKC zal aandacht worden besteed aan blauwe en rode bessen, frambozen en bramen. 

Bij de opzet van het HKC worden de partners van de proeftuin ondersteunt door Vlamings, door HortiNova en een aantal kleinfruittelers. Samen vormen zij een werkgroep die de opzet en ontwikkkeling van het HKC intensief zal begeleiden / ondersteunen. 

Vlamings en HortiNova stellen naast het sponsorschap hun teelttechnische kennis en hun netwerk ter beschikking om van het Houtig Kleinfruit Centrum een succes te kunnen maken. Uiteraard zetten ook de huidige partners van de proeftuin zich in om van het HKC een succes te maken. Fruitconsult zorgt voor het onderhoud van het HKC en brengt kennis en ervaring vanuit het grootfruit in, CAF brengt kennis en ervaring in vanuit grootfruit en kleinfruit, NFO zet haar netwerk in en waarborgt aansluiting bij de praktijk van fruittelers, WUR waarborgt de onafhankelijkheid en zet haar brede onderzoek expertise in.  

Voor vragen over het HKC kunt u uiteraard contact met ons opnemen.