Partners, supporters en sponsoren blikken terug op 1 jaar Proeftuin Randwijk

Randwijk, 18 mei 2017, In januari 2016 zijn de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Wageningen University & Research (WUR), de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) en Fruitconsult een partnerschap aangegaan rond Proeftuin Randwijk. Gisteren, 17 mei, keken de partners tijdens een netwerkbijeenkomst voor sponsoren (bedrijven) en een avondexcursie voor supporters (telers) terug op een succesvol eerste jaar.

Terugblik op 1 jaar samenwerken

Siep Koning (voorzitter stuurgroep Proeftuin Randwijk) heette iedereen welkom en gaf aan dat de partners in de proeftuin vorig jaar met elkaar afgesproken hebben dat er op de proeftuin zowel ruimte moet zijn voor onderzoek als voor demo’s.
Daarnaast vinden de partners een goede samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven belangrijk. De partners hebben ieder hun expertise en netwerk ingezet om de proeftuin op de genoemde punten succesvol te kunnen laten zijn. Siep stelde "Wat betreft de doelstellingen liggen we op koers. Er zijn veel extra demo’s en we zijn blij met aantal supporters en sponsoren dat we al hebben. We hebben het vertrouwen dat we op koers blijven om onze doelstellingen eind volgend jaar te halen, maar daarvoor hebben we nog wel meer supporters en sponsoren nodig."

Stuurgroeplid Jan Peeters nam de supporters en sponsoren vervolgens mee in waar de proeftuin nu staat en blikte samen met de aanwezigen terug op het afgelopen jaar.

Onderzoek en nieuwe kennis is nodig om de toekomst van de Nederlandse fruitteelt te waarborgen. NFO en WUR hebben er hard aan getrokken om zoveel mogelijk onderzoek op Proeftuin Randwijk te kunnen verrichten. Zij hebben bij de onderwerpkeuze uiteraard geluisterd naar de vragen die er in de sector leven. Zo is er onder andere onderzoek gedaan naar de biologie en beheersing van de suzuki-fruitvlieg, naar hoe de oorworm overleeft in winterperiode en rond emissie. Daarnaast was er aandacht voor nieuwe rassen in het Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) en voor bestaande rassen zoals in het onderzoek rond de Elstar-mutanten.
Naast het onderzoek zijn op Proeftuin Randwijk in het afgelopen seizoen ruim 45 demo’s uitgevoerd. Met name CAF en Fruitconsult hebben hier veel tijd en energie in gestoken. Veel demo’s zijn uitgevoerd met het oog op een verdere verduurzaming van de fruitteelt. Daarnaast lag de focus op teeltoptimalisatie, nieuwe rassen en nieuwe onderstammen.

Om jonge mensen te enthousiasmeren voor het vak van fruitteler biedt de proeftuin regelmatig kansen voor studenten. Zo is er een BBL-leerling aangenomen, zijn een 4-tal excursiedagen vanuit Helicon op Proeftuin Randwijk gehouden en hebben een aantal studenten korte stages vanuit hun dagopleiding kunnen doen.

De stuurgroep is heel blij met de positieve aandacht en financiële steun vanuit het bedrijfsleven. Vorig jaar mocht de proeftuin ongeveer 2.300 bezoekers ontvangen. Inmiddels hebben ongeveer 50 sponsoren zich aangesloten bij de proeftuin. Zij steunen de proeftuin met een bedrag van € 2.500,- per jaar. Tevens zijn er 280 telers die de proeftuin een warm hart toedragen. Zij zijn supporter van de proeftuin en dragen € 175,- per jaar bij aan de tuin.

Al met al concludeerde Jan Peeters namens de stuurgroep dat de proeftuin leeft in de sector. De stuurgroep is tevreden over, en trots op het eerste jaar Proeftuin Randwijk 'nieuwe stijl' maar steun van het bedrijfsleven is en blijft essentieel.

Netwerkbijeenkomst voor de sponsoren

Naast de terugblik was er voor de sponsoren een interessante gastspreker uitgenodigd. Henri Potze (managing Director van Benefits of Nature) gaf zijn visie op transparant verduurzamen en de mogelijkheden die dit biedt voor de fruitketen. Benefits of Nature berekent en verbetert de footprint van bedrijven en hun producten in de internationale land- en tuinbouw. Zij helpen ondernemers met het inrichten van een zo duurzaam mogelijke keten.
Als afsluiting van de middag kregen de sponsoren een rondleiding over de tuin en werd er nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Avondactiviteit voor supporters

De supporters kregen een exclusieve rondleiding over de tuin. Er werd onder andere stilgestaan bij de verlate teelt van kersen, de zetting van peren, en de nieuwe rassen zoals Cepuna, Xenia en diverse rode perenrassen. Daarnaast was er aandacht voor het project Fruit 4.0 dat dit jaar op de proeftuin van start is gegaan. Na afloop van de rondleiding stond ook voor de supporters een hapje en een drankje klaar.

Al met al, een geslaagde middag en avond!