Nieuwsberichten

Cursus fruitbestuiving voor fruittelers

bloesem met bij7 februari 2019: Bijen en fruit zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Daarom hebben Proeftuin Randwijk en de Nederlandse Vereniging van Bijenhouders (NBV) vorig jaar de handen ineen geslagen en is op de proeftuin een demonstratie-bijenstal ingericht.
Voor de juiste inzet van bijenvolken voor de bestuiving van talloze fruitsoorten moeten fruittelers over voldoende kennis beschikken over wijze waarop honingbijen tewerk gaan. De Bestuivingscommissie van de NBV organiseert samen met Proeftuin Randwijk voor het eerst een cursus speciaal bedoeld voor fruittelers.

app icon 11032 mzl.bgrndxsc13 september 2018: In de oogstperiode zijn voor het programma Klokhuis opnamen gemaakt op Proeftuin Randwijk. Er is uitgebreid stilgestaan bij de selectie van nieuwe appelrassen in het CGO onderzoeksprogramma dat op de proeftuin wordt uitgevoerd.

Fruit4.0 logoTopsector special over Fruit 4.0

9 september 2018: Op initiatief vanonze partners NFO en WUR en ondersteund door Frugicom, FME en Fedecom is twee jaar geleden het project Fruit 4.0 gestart dat nu op de Proeftuin in Randwijk wordt uitgevoerd. Het project laat zien dat samenwerking op het gebied van innovatie loont. Wij zijn er samen met onze partners en de deelnemers aan het project trots op dat er nu een speciale Topsector nieuwsbrief over dit project is verschenen.

Programma open dagen Proeftuin Randwijk op 16 en 17 augustus 2018
 
20180718 Foto bij persbericht open dagen 2018 Randwijk, 18 juli 2018: Op donderdag 16 en vrijdag 17 augustus 2018 organiseren Fruitconsult BV, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) en Wageningen University & Research (WUR) de jaarlijkse open dagen op Proeftuin Randwijk. Op 16 augustus is het programma gericht op Nederlandse en Belgische bezoekers. Op 17 augustus zijn vakgenoten van andere nationaliteiten welkom. De organisatie rekent verdeeld over deze dagen op ruim 800 bezoekers. Nieuw dit jaar is de speciale aandacht voor kleinfruit in het Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) dat sinds dit voorjaar op de proeftuin gevestigd is.

Fruit4.0 logo

Stem op FRUIT 4.0

Kent u FRUIT 4.0 al? Dat is een project waarin telers, onderzoekers, techniekbedrijven en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen met behulp van nieuwe technologie en datamanagement voor een duurzame productie en optimale oogst zorgen. Nu is dit mooie project dat wordt uitgevoerd op Proeftuin Randwijk genomineerd voor de Computable Awards 2018, als ICT-project van het jaar in het MKB. Daar zijn we super trots op! U stemt toch ook op FRUIT 4.0?

Stemmen: klik hier