Pruimen

Plantgatbehandeling bij pruim

Artikel van Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk

demo pruim30 november 2018: Begin 2017 zijn er op de Proeftuin op het pruimenperceel enkele rijen pruimen gerooid. Deels vanwege te sterke groei op St. Julien A, deels vanwege uitval door loodglans en Pseudomonas en deels omdat het rassen waren die niet interessant genoeg bleken te zijn. Op deze rijen is toen Victoria geplant op onderstam WUR S766. Bij het planten in maart 2017 is er een verschil gemaakt tussen het planten met of zonder fruitbomengrond (Substrado). Dit om te kijken hoeveel meerwaarde het toevoegen van Substrado geeft bij herinplant. Dit jaar gaven deze bomen hun eerste productie. Er bleek verschil te zijn tussen wel en geen Substrado..

Lees meer na login 

Bezoekers open dag 2018 beoordelen de smaak van Reine Victoria geteeld op verschillende onderstammen
 
Artikel van Marc Ravesloot e.a., WUR

Open dag 2018 Smaak Onderzoek Pruim16 augustus 2018: In de Nederlandse teelt van pruimen worden diverse ‘semi-dwarfing’ en ‘dwarfing’ onderstammen gebruikt. Onderstammen als VVA-1 en WUR S766 bieden nieuwe mogelijkheden de teelt verder te intensiveren. De vergroeide combinatie van onderstam en entras geeft een specifieke en unieke boom, die leidt tot verschillen in bijvoorbeeld oogstmoment, productiviteit, kleuring, vruchtgrootte en ziektegevoeligheid. Of een consument in algemene zin het verschil kan proeven tussen pruimen geteeld op deze nieuwe onderstammen is onbekend. 

Resultaten dunningsdemo's bij pruim 2017

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Pruimen30 maart 2018: Door het koude weer van de afgelopen weken lijkt dunning nog ver weg. Toch zal binnen enkele weken bloemdunning bij pruim mogelijk aan de orde zijn. Door de sterke beperking van het etiket van zwavel (Thiovit Jet / Kumulus) zijn deze producten als dunmiddel bij pruim praktisch niet meer toepasbaar. Afgelopen jaren zijn op de proeftuin een aantal dunningsdemo’s bij pruim uitgevoerd, met mogelijke alternatieven.

Lees meer (na login)

Presentaties zwakke onderstam WUR  S766

Artikel van: Marc Ravesloot, WUR

22 december 2017: Op diverse pruimenteeltbedrijven wordt ervaring opgedaan met de nieuwe zwakke onderstam WUR S766. Resultaten van de productie en de maatsortering van teeltjaar 2017 vindt u in het in het factsheet dat u kunt downloaden na login. Op Proeftuin Randwijk vindt sinds dit jaar ook aanvullend onderzoek plaats naar de effecten van zwakke pruimen onderstammen op de gevoeligheid voor Pseudomonas.

Lees meer (na login)