Demo's

Nieuwe ontwikkelingen vinden op vele manieren hun weg naar de praktijk van het fruitteeltbedrijf. Omdat fruittelers zich in de teelt geen fouten kunnen permitteren is het nodig dat nieuwe ontwikkelingen in demo’s op praktijkschaal getoetst en gedemonstreerd worden.