Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Nieuwsberichten

Enquête voor fruittelers: Welke technologie wilt u hebben voor uw fruitteeltbedrijf?

Randwijk, 24 april 2020: Dit jaar loopt het project Fruit 4.0 af. In dit project is gewerkt aan praktische toepassingsmogelijkheden voor technologie en datamanagement in de fruitteelt. De aandacht was daarbij gericht op het gewas appel. In het project is technologie ontwikkeld om bijvoorbeeld precisiespuiten mogelijk te maken. Denk hierbij aan camera’s die bloesem, vruchten en gewas kunnen monitoren. Doel is om deze cameratechnieken in de toekomst ook toe te passen in robots die werkzaamheden in de boomgaard kunnen doen.
 
Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet naar digitale managementinformatie op boom- of rijniveau. In het project is uitgewerkt hoe oogst- en sorteerinformatie gekoppeld kan worden aan informatie over een perceel. Zo is het mogelijk om per rij, en later dit jaar bijna op boomniveau, de geoogste kwaliteit, maat en volumes in kaart te brengen wat telers helpt om nog gerichter actie te ondernemen om zwakke plekken in de boomgaard te verbeteren.
 
De NFO overweegt samen met Proeftuin Randwijk, met WUR en het bedrijfsleven een subsidieaanvraag doen om dit project met vier jaar te verlengen. Deze enquête is bedoeld om te inventariseren wat Nederlands fruittelers belangrijk vinden als het gaat om technologie en datamanagement.
Wij vragen fruittelers u om 5 minuten de tijd te nemen om hierover een enquête in te vullen.

Lees meer: Enquête voor fruittelers: Welke technologie wilt u hebben voor uw fruitteeltbedrijf?

Houtig Kleinfruit Centrum zoekt supporters

Randwijk, 11 april 2020:  De kleinfruitsector staat voor grote uitdagingen. De toelating van middelen wordt steeds lastiger. Alternatieven zijn dringend gewenst.  Er zijn ook zorgen over nieuwe plagen (zoals de bruingemarmerde schildwants) die op de sector afkomen. Daarnaast leven er ook in het kleinfruit vraagstukken rond emissiebeperking en zijn er oplossingen gewenst om arbeidskosten te kunnen verlagen. Het Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) op Proeftuin Randwijk wil graag bijdragen aan de oplossing van deze vraagstukken. 

Twee jaar geleden zag de adviesraad van Proeftuin Randwijk dat het onderzoek rond houtig kleinfruit dreigde te verdwijnen. Besloten werd op de oude locatie van het KICK een volledig vernieuwd HKC te maken dat vaart onder de vlag van Proeftuin Randwijk. De partners van de proeftuin zijn daarbij gesteund door Vlamings BV en HortiNova.
Na twee jaar van aanvangsinvesteringen in nieuwe en vernieuwde overkappingen, nieuwe blauwe en rode bessen opstanden en teeltsystemen voor frambozenteelt en bramenteelt uit de grond, staat het HKC klaar om uit te groeien tot dé onderzoeks- en demonstatielocatie in het kleinfruit. Binnen het grootfruit heeft Proeftuin Randwijk deze rol al een aantal jaren bewezen en mag de proeftuin rekenen op een brede steun vanuit telers en bedrijfsleven. 

Binnen het vernieuwde HKC waren de aanvangsjaren ingecalculeerd als investering in de toekomst. Vanaf nu wordt het belangrijk om ook specifiek voor het kleinfruit de exploitatie tenminste ronddraaiend te krijgen. Hierbij is de financiele steun van kleinfruittelers net als in het grootfruit essentieel. 

Daarom nodigen wij kleinfruittelers van harte uit om supporter te worden door jaarlijks een financiele bijdrage te leveren. Uiteraard krijgt u hier ook iets voor terug!
Proeftuin Randwijk kent twee categorieën supporters. Het basis supporterschap voor kleine en middelgrote bedrijven.
Dit vergt een investering van € 185,- per jaar.
Grotere bedrijven vragen wij supporter XL te worden voor € 550,- per jaar. 

Eerst meer weten? Klik op onderstaande links:

- Klik hier voor informatie over het HKC
- Klik hier voor de resultaten van demo's in 2019 en voor een overzicht van demo's in 2020 
- Klik hier voor informatie over het supporterschap
- Klik hier om direct supporter te worden. 
- Klik hier om direct supporter XL te worden 

Lees meer: Houtig Kleinfruit Centrum zoekt supporters

Estede Scientific Testing Equipment nieuwe sponser

Estede

Randwijk, 27 maart 2020: Estede Scientific Testing Equipment uit het Gelderse Aalten heeft zich aangemeld als sponsor van Proeftuin Randwijk. Estede is inmiddels een bekende naam binnen de vochtmonitoring ten behoeve van de fruitsector, hoewel de ‘gele kastjes’ wellicht bekender zijn dan de bedrijfsnaam Estede. De officiële naam van het gele kastje is FieldGuard LoRaWAN Soil Sensor Station. Hieraan kunnen draadloos tot max. 4 sensoren verbonden worden met het internet. Vochtmetingen gebeuren veelal via sensoren die het percentage bodemvocht en eventueel de EC bepalen. Men kan overigens niet alleen bodemvochtsensoren aan het meetstation koppelen, ook monitoring van luchttemperatuur en luchtvochtigheid (eventueel i.c.m. nachtvorstalarmering) is mogelijk. Estede werkt breder dan alleen de fruitsector, maar is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de vochtmonitoring van de grasmat van een aantal gerenommeerde voetbalclubs, waardoor de kwaliteit van de grasmat veel beter behouden blijft.

Lees meer: Estede Scientific Testing Equipment nieuwe sponser

Bestrijding Appelbloesemkever

Randwijk, 27 maart 2020: Half maart is op de Proeftuin de appelbloesemkever weer bestreden. Het was evenals vorig jaar zoeken naar geschikt moment. Het aantal beschikbare insecticiden voor de bestrijding van deze kever neemt elk jaar af, terwijl steeds meer telers er mee te maken hebben. Zoeken naar een alternatieve bestrijdingsstrategie is daarom een grote prioriteit voor de Nederlandse fruitteelt. 

Daarom wordt ook dit jaar weer een proef op appelbloesemkever uitgevoerd op de proeftuin. Hierbij wordt zowel gekeken naar de bestrijdingsmogelijkheden vroeg in het seizoen alsook na de bloei wanneer de keverlarven uit de bloemen tevoorschijn komen.  Naast chemische oplossingen, worden ook groene middelen meegenomen in deze proef.  Aangezien insecticiden steeds moeilijker een registratie krijgen voor een toepassing voor de bloei, ligt de hoop op het vinden van een bijkomende (aanvullende) oplossing na de bloei.

Lees meer: Bestrijding Appelbloesemkever

Gebroeders Henselmans nieuwe sponsor

Randwijk, 26 februari 2020: Deze maand mogen we aardbeien vermeerderingsbedrijf Gebroeders Henselmans uit Luttelgeest verwelkomen als sponsor van Proeftuin Randwijk. Wellicht een beetje een vreemde eend in de bijt, maar in hun afzet van aardbeienplanten richting Duitsland en Scandinavië krijgen ze regelmatig vragen over de nieuwste ontwikkelingen in de Nederlandse fruitsector. Hun technisch adviseur in Scandinavië pakt op deze gemengde zacht- en hardfruitbedrijven vaak ook de advisering in de fruitteelt mee. Om uit eerste hand goed op de hoogte te blijven, hebben de gebroeders Henselmans de stap gemaakt naar sponsoring. Dit waarderen wij natuurlijk enorm! 

Lees meer: Gebroeders Henselmans nieuwe sponsor