Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Nieuwsberichten

Zomerprogramma in plaats van open dag 2020

Randwijk, 28 mei 2020:  De adviesraad van Proeftuin Randwijk heeft besloten dat de jaarlijkse open dag op de proeftuin dit jaar niet doorgaat.  Op de open dag komen normaal gesproken meer dan 600 bezoekers. De Corona regels van de rijksoverheid laten het momenteel niet toe om met zulke grote groepen mensen bij elkaar te komen. De verwachting is ook dat dit voor 1 september niet zal veranderen. Vandaar dit besluit.

In lijn met het voorgaande zullen ook de geplande supporters en sponsoren bijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden.

Wat gaan we wel doen?
We vinden het als proeftuin heel erg belangrijk dat we met name met onze supporters en sponsoren de kennis die we op de proeftuin ontwikkelen actief delen. Daarom gaan we deze zomer het volgende doen: 

Randwijk, 28 mei 2020:  De adviesraad van Proeftuin Randwijk heeft besloten dat de jaarlijkse open dag op de proeftuin dit jaar niet doorgaat.  Op de open dag komen normaal gesproken meer dan 600 bezoekers. De Corona regels van de rijksoverheid laten het momenteel niet toe om met zulke grote groepen mensen bij elkaar te komen. De verwachting is ook dat dit voor 1 september niet zal veranderen. Vandaar dit besluit.

In lijn met het voorgaande zullen ook de geplande supporters en sponsoren bijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden.

Wat gaan we wel doen?
We vinden het als proeftuin heel erg belangrijk dat we met name met onze supporters en sponsoren de kennis die we op de proeftuin ontwikkelen actief delen. Daarom gaan we deze zomer het volgende doen: 

  • We zullen een aantal filmpjes publiceren waarin onderzoek en demo’s op de proeftuin aan de orde komen. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn; het Houtig Kleinfruit Centrum, onderzoek rond vruchtboomkanker, Fruit 4.0, biodiversiteit, biologische teelt, rassen, vochtmonitoring etc.
  • Op 31 juli verschijnt er een special van het vakblad Fruitteelt die geheel in het teken staat van wat er op de proeftuin gebeurt. Onze sponsoren krijgen als eerste de mogelijkheid om in dit blad te adverteren.
  • Wilt u zelf komen kijken samen met klanten of collega’s. Ook dat kan in overleg. In dit geval geldt wel dat dit niet kan als er al een groep op de proeftuin is omdat we voorlopig de grens van 30 gasten hanteren.

Naast deze activiteiten gaan we gewoon door met onze maandelijkse nieuwsbrief. Blijven we de kennisbank op onze website vullen en kunt u ons volgen op facebook.

Bij alles wat we doen of organiseren houden wij ons aan de Corona richtlijnen van de overheid en vragen onze bezoekers dit ook te doen.

Lees meer: Zomerprogramma in plaats van open dag 2020

ZHE nieuwe sponsor

ZHE nieuwe sponsor

Randwijk, 27 mei 2020: We hebben ZHE Trading BV uit Heijningen mogen verwelkomen als nieuwe sponsor. ZHE heeft zich gespecialiseerd in compacte tractoren en machines welke niet alleen geschikt zijn voor het grootfruit, maar zéker ook voor het kleinfruit. Naast importeur van New Holland, BSC en Pasquali tractoren zijn zij importeur van Rinieri, Ilmer, Zanon en Rink machines. Ook hebben zij machines waarmee opslag bij bessen machinaal verwijderd kan worden. Dit laatste ligt dit jaar in een demo in het rode bessen blok.

Lees meer: ZHE nieuwe sponsor

Delphy nieuwe sponsor

delphy nieuwe sponsor

Randwijk, 27 mei 2020: Delphy is een bekende naam in de fruitsector. Deze internationaal opererende adviesorganisatie steunt met haar sponsorschap het onderzoek op Proeftuin Randwijk, maar streeft er ook naar dat Proeftuin Randwijk en Delphy in de komende jaren een goede samenwerking kunnen opbouwen op het gebied van automatisering en digitalisering in de fruitsector. Vanuit de Proeftuin zijn we blij met deze insteek vanuit Delphy. De afgelopen jaren heeft Delphy op dit gebied haar sporen verdiend, maar was er in het kader van het Fruitteelt4.0 project ook binnen de proeftuin en WUR veel aandacht voor dit onderwerp. Het bundelen van krachten kan natuurlijk alleen maar een versterking geven van de ontwikkelingen op dit gebied. Met een toenemende bedrijfsgrootte zal het steeds belangrijker worden om cameratechnieken in de fruitteelt te introduceren. Het was bijvoorbeeld in de afgelopen periode mooi geweest om de zwaar bloeiende Elstar bomen in een taakkaart op te kunnen nemen en tijdens de dunningsperiode deze bomen ‘automatisch’ selectief te kunnen spuiten.

Lees meer: Delphy nieuwe sponsor

BelOrta nieuwe sponsor

Belorta nieuwe sponsor

Ranwijk, 27 mei 2020: Het is heel mooi dat we vanuit België opnieuw een sponsor mogen verwelkomen. De Belgische afzetorganisatie BelOrta heeft zich als sponsor aangemeld. Belorta is ontstaan uit een fusie tussen de Mechelse veilingen, Coöbra en veiling Borgloon en is binnen België de grootste afzet coöperatie op het gebied van groenten en fruit. De afgelopen jaren is BelOrta een steeds belangrijkere partij geworden op het gebied van de fruitafzet. BelOrta heeft naast de vrije pitfruitrassen, met als koploper de Conference peer, ook Kanzi®, Migo® en het nieuwe perenras Fred® diverse clubrassen in haar assortiment. Ook staat BelOrta bekend om zijn zeer breed assortiment aardbeien, kersen en houtig kleinfruit.

Lees meer: BelOrta nieuwe sponsor

Proeftuin Randwijk gaat intensief samenwerken met nieuwe FRUIT TECH CAMPUS

Randwijk, 24 april 2020: De afgelopen maanden is er een verkenning uitgevoerd met betrekking tot de toekomst van het fruitonderwijs in Geldermalsen. De harde conclusie was dat het onderwijs dringend aan vernieuwing toe is. Om dit te realiseren hebben Helicon Opleidingen & Aeres samen met het bedrijfsleven in de regio het besluit genomen de Fruit Tech Campus op te richten, waar onderwijs met betrekking tot teelt, technologie en data binnen de fruitsector worden samengebracht.  Ook Proeftuin Randwijk zal binnen deze samenwerking een nadrukkelijke rol spelen als praktijkles locatie voor de studenten en ook als locatie waar studenten onderzoeksopdrachten kunnen uitvoeren of ondersteunen.  

Om studenten aan te trekken tot de opleiding teelt is vernieuwing van het onderwijsprogramma nodig, zowel voor wat betreft de vorm als de inhoud: van teeltgericht naar een bredere opleiding met een techn(olog)ische basis. Ook voor hbo en bedrijfsopleidingen is deze vernieuwing noodzakelijk en speerpunt binnen deze samenwerking. Hierbij is een sterke interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs cruciaal, waarbij ook het bedrijfsleven “voor de klas gaat staan”.

In de Fruit Tech Campus gaan Helicon MBO Geldermalsen, met zijn teeltopleiding, en Aeres MBO/HBO met agritechniek-profiel gezamenlijk de uitdaging aan om het onderwijs voor de fruitsector van de toekomst op te pakken. Stap één is dit op korte termijn vorm te geven in de vernieuwde teeltopleiding op mbo-niveau. Dit in een vorm die beter lijkt aan te sluiten bij de markt, waarbij BBL-studenten een week naar school gaan en vervolgens 4 weken aansluitend op het stagebedrijf werken. Deze verdeling van werken en leren is beter voor de leerprestatie in de week dat de studenten intern zijn en is tevens efficiënter qua reistijd voor studenten die verder weg wonen. Ook worden geheel nieuwe opleidingen ontwikkeld en gestart, onder andere gericht op koeling, sorteren en verpakken. Bij deze onderwijsvernieuwing is inzet en kennis van het bedrijfsleven, zoals dat al in vele andere agri-sectoren gebeurt, cruciaal.

Met deze samenwerking verwacht Proeftuin Randwijk de opleiding van nieuwe fruitteelt ondernemers en -medewerkers te ondersteunen. De faciliteiten van de Proeftuin lenen zich goed om de volle breedte van de fruitteelt aan bod te laten komen. Ook het recent gerealiseerde houtig kleinfruitcentrum is in dit opzicht een belangrijke aanvulling. Daarnaast kunnen studenten op de proeftuin kennis maken met de nieuwste technieken en ontwikkelingen binnen de fruitsector.

Lees meer: Proeftuin Randwijk gaat intensief samenwerken met nieuwe FRUIT TECH CAMPUS