Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Jaarverslag Proeftuin Randwijk 2019

Randwijk, 10 augustus 2020:  Het jaar 2019 was het vierde jaar van Proeftuin Randwijk in haar huidige vorm. De proeftuin is nu helemaal up to date, er lopen belangrijke onderzoeksprojecten en er ligt een groot scala aan demo's. De  partners  hebben 2019 niet alleen benut om de proeftuin aantrekkelijk te houden. Het jaar is ook benut om afspraken te maken die de toekomstbestendigheid van de proeftuin in de komende jaren waarborgt. Hoe? Dat leest u in het jaarverslag. 

De proeftuin aantrekkelijk en toekomstbestindig houden lukt echter niet zonder de bijdrage van supporters en sponsoren. De partners vinden het daarom belangrijk dat ook de supporters en sponsoren in een overrzicht kunnen zien wat er zoals gebeurt is op de proeftuin in 2019. 

Onze partners, supporters en sponsoren kunnen dan ook na inloggen het jaarverslag downloaden.