Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Delphy nieuwe sponsor

delphy nieuwe sponsor

Randwijk, 27 mei 2020: Delphy is een bekende naam in de fruitsector. Deze internationaal opererende adviesorganisatie steunt met haar sponsorschap het onderzoek op Proeftuin Randwijk, maar streeft er ook naar dat Proeftuin Randwijk en Delphy in de komende jaren een goede samenwerking kunnen opbouwen op het gebied van automatisering en digitalisering in de fruitsector. Vanuit de Proeftuin zijn we blij met deze insteek vanuit Delphy. De afgelopen jaren heeft Delphy op dit gebied haar sporen verdiend, maar was er in het kader van het Fruitteelt4.0 project ook binnen de proeftuin en WUR veel aandacht voor dit onderwerp. Het bundelen van krachten kan natuurlijk alleen maar een versterking geven van de ontwikkelingen op dit gebied. Met een toenemende bedrijfsgrootte zal het steeds belangrijker worden om cameratechnieken in de fruitteelt te introduceren. Het was bijvoorbeeld in de afgelopen periode mooi geweest om de zwaar bloeiende Elstar bomen in een taakkaart op te kunnen nemen en tijdens de dunningsperiode deze bomen ‘automatisch’ selectief te kunnen spuiten.