Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Bestrijding Appelbloesemkever

Randwijk, 27 maart 2020: Half maart is op de Proeftuin de appelbloesemkever weer bestreden. Het was evenals vorig jaar zoeken naar geschikt moment. Het aantal beschikbare insecticiden voor de bestrijding van deze kever neemt elk jaar af, terwijl steeds meer telers er mee te maken hebben. Zoeken naar een alternatieve bestrijdingsstrategie is daarom een grote prioriteit voor de Nederlandse fruitteelt. 

Daarom wordt ook dit jaar weer een proef op appelbloesemkever uitgevoerd op de proeftuin. Hierbij wordt zowel gekeken naar de bestrijdingsmogelijkheden vroeg in het seizoen alsook na de bloei wanneer de keverlarven uit de bloemen tevoorschijn komen.  Naast chemische oplossingen, worden ook groene middelen meegenomen in deze proef.  Aangezien insecticiden steeds moeilijker een registratie krijgen voor een toepassing voor de bloei, ligt de hoop op het vinden van een bijkomende (aanvullende) oplossing na de bloei.