Kennisbank - Techniek en Precisiefruitteelt

Onderzoek vorstbestrijding met windmachines

windmachines27 januari 2021:In 2020 is vanuit Proeftuin Randwijk een onafhankelijke beoordeling gedaan naar de effecten van de Tow and Blow en de Orchard Rite windmachines. Met de Linge letterlijk naast de deur heeft de Proeftuin voldoende goed water voor nachtvorstberegening beschikbaar, maar er zijn meerdere gebieden in Nederland waar dit helaas niet het geval is. De beoordeling van de windmachines vond daarom plaats op een aantal praktijkbedrijven in Zeeland en leverde positieve resultaten op.

Druk op lees meer voor de resultaten

Lees meer

Project Fruit 4.0 start nieuw seizoen met automatische bloesemmeting met camera’s

23 april 2020: Afgelopen week zijn in het project Fruit 4.0 met camera’s opnamen gemaakt om de hoeveelheid bloesem per boom te bepalen. 3 dieptebeeld-camera’s meten per boom op verschillende gewashoogten het aantal Elstar-bloemknoppen, gekoppeld aan de GPS-locatie. Deze beelden worden nu geanalyseerd en worden komende weken gebruikt om een proef met dunning op boomniveau te gaan uitvoeren. De bloesemkaart wordt dan omgezet in een taakkaart die per boom aangeeft welke boom een Brevis-bespuiting krijgt en welke boom niet. Bomen die nu teveel bloesem hebben, zouden later meer handdunning geven. Een gerichte Brevis-bespuiting met de nieuwe HSS-spuit kan de hoeveelheid dunarbeid waarschijnlijk sterk terugdringen. Bomen met te weinig bloesem worden overgeslagen om de productie van die bomen zo goed mogelijk te behouden.

Lees meer

Wortelsnijden kan preciezer met hulp van dronebeelden

27 maart 2020: Wortelsnijden bij peren is een klus voor de winter. Bomen met teveel groeikracht zijn het gemakkelijkst te selecteren vóór de wintersnoei zodat alleen die gewortelsnoeid worden. Het komt echter nogal eens voor dat de boomgaard dan slecht berijdbaar is. Sommige telers markeren de te snijden bomen alvast vroegtijdig per rij of per paalvak, zodat de wintersnoei kan doorgaan als de boomgaard te nat is om in te rijden. Nieuwe precisielandbouwtechnieken kunnen deze klus vergemakkelijken.

Lees meer

Opbrengstcijfers van 2D boomsystemen op Proeftuin Randwijk

28 februari 2020: Het toepassen van 2D boomsystemen (bomen telen in een zo plat mogelijk vlak) is een nieuwe ontwikkeling, die diverse voordelen heeft. Om beter data uit de boomgaard te halen en robots aan te sturen moet de boom allereerst goed waarneembaar zijn, maar ook goed bereikbaar zijn voor robotarmen. Op Proeftuin Randwijk zijn in 2018 diverse plantsystemen aangeplant. In 2019 zijn hiervan de eerste vruchten geoogst.

Lees meer

3D beeld van appelboom is opmaat naar snoeirobot

3D beeld appelboom28 februari 2020:  Arbeid is een belangrijke factor in de fruitteelt. Behalve plukken en dunnen is snoeien een arbeidsintensieve klus. Een snoeirobot zou een interessante oplossing zijn, mits deze betrouwbaar en voldoende snel dit kan uitvoeren. Zo’n ontwikkeling zal wel jaren kosten. De eerste stap hiervoor is een goede detectie van de opbouw van de boom. Angel Marquez Aguilar is als PhD-student bezig om appelbomen gedetailleerd 3D in kaart te brengen. Naar verwachting zal dit makkelijker zijn bij smalle boomsystemen, de zogenaamde 2D-systemen. Op de foto is Angel bezig met de bomen in het 2D systeem systematisch in kaart te brengen, waarmee een eerste stap naar de snoeirobot wordt gezet.

Lees meer

Fruit 4.0 maakt slim gebruik van sorteerdata

Fruit4.0 logo29 november 2019: In Fruit 4.0 wordt gewerkt aan het slimmer gebruiken van sorteerdata. Sorteerdata kan heel veel inzicht geven als bekend is waar de betreffende appels zijn geplukt. Bij de pluk van een Elstar-perceel op de Proeftuin Randwijk is gebruik gemaakt van een Pluk-o-Trac met GPS. Hierdoor is bekend waar welke voorraadbak is volgeplukt. De voorraadbakken zijn afgelopen maand per voorraadbak gescheiden gesorteerd op een Aweta-sorteermachine bij Veiling Zuid-Limburg. Hiermee wordt per appel data verzameld, zoals gewicht, maat, blos, kwaliteit, bedoeld om de appel juist te sorteren. Als je weet uit welke kist de appel komt en waar de voorraadbak is geplukt, kun je die data ook gebruiken om de verschillen in de boomgaard zichtbaar te maken. Inmiddels is dit 3 jaar achtereen uitgevoerd, waarmee een schat aan data ontstaat.

Lees meer

Project Fruit 4.0 test HSS-precisiespuitmachine

30 augustus 2019: In het project Fruit 4.0 wordt gewerkt aan nieuwe praktische precisie toepassingen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van bloesem- en vruchtdetectie op boomniveau met behulp van camera’s. De informatie die hiermee wordt verzameld kan gebruikt worden als basis voor bloem- of vruchtdunnen op boomniveau.

Lees meer

Topsector special over Fruit 4.0

Fruit4.0 logo9 september 2018: Op initiatief vanonze partners NFO en WUR en ondersteund door Frugicom, FME en Fedecom is twee jaar geleden het project Fruit 4.0 gestart dat nu op de Proeftuin in Randwijk wordt uitgevoerd. Het project laat zien dat samenwerking op het gebied van innovatie loont. Wij zijn er samen met onze partners en de deelnemers aan het project trots op dat er nu een speciale Topsector nieuwsbrief over dit project is verschenen.

Het project Fruit 4.0 valt onder het topsectorproject Precisietuinbouw, onderdeel van het innovatiethema High Tech & Digitale Transformatie van Topsector T&U. Het wordt gefinancierd door NFO, Aris, Aweta, Bodata, Frugicom, The Greenery, H.Hol, Munckhof, Fruitconsult, Precisionmakers, Rometron, Agrifirm, Adama en de Topsector T&U. De projectleiding is in handen van Wageningen University & Research

Klik hier voor de Topsector nieuwsbrief: 

Lees meer

Terugblik op innovatiemarkt precisiefruitteelt

20180605 terugblik innovatiemarkt precisieteelt6 juni 2018, IDC Randwijk organiseerde op 5 juni 2018 een innovatiemarkt over precisiefruitteelt. Fruittelers en adviseurs die op zoek zijn naar de praktische mogelijkheden konden zich deze middag op de hoogte te stellen van de mogelijkheden. De middag werd door ca. 75 mensen bezocht.

Lees meer