Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Plantgatbehandeling bij pruimen

Artikel van Johan Sonneveld, Proeftuin Randwijk

Demo planttijdstip pruim20 december 2018:  In 2017 zijn op de Proeftuin enkele rijen Victoria op onderstam WUR S766 geplant. De helft van de bomen was in maart geplant, de andere helft in mei. In 2017 was er een duidelijk verschil in groei te zien. Dit had een behoorlijk productieverschil in het eerste productiejaar tot gevolg.

Lees meer na login