Kennisbank - Pruimen

Snoei en dunning pruim

Dunning pruim24-2-2021: Dunning bij pruim is elk jaar weer een uitdaging. Meestal moet er nog veel handdunning plaatsvinden. Dit kost veel arbeid en dat willen we beperken. Bij het chemisch dunnen is vaak het effect lastig in te schatten. Daarom is gekeken in een proef of met een strakkere en intensievere snoei de hoeveelheid dunwerk verlaagd kan worden.

Lees meer

Plantgatbehandeling bij pruimen

Artikel van Johan Sonneveld, Proeftuin Randwijk

Demo planttijdstip pruim20 december 2018:  In 2017 zijn op de Proeftuin enkele rijen Victoria op onderstam WUR S766 geplant. De helft van de bomen was in maart geplant, de andere helft in mei. In 2017 was er een duidelijk verschil in groei te zien. Dit had een behoorlijk productieverschil in het eerste productiejaar tot gevolg.

Lees meer na login 

Lees meer

Bezoekers open dag 2018 beoordelen de De smaak van Reine Victoria geteeld op verschillende onderstammen

Artikel van Marc Ravesloot e.a., WUR

Open dag 2018 Smaak Onderzoek Pruim16 augustus 2018: In de Nederlandse teelt van pruimen worden diverse ‘semi-dwarfing’ en ‘dwarfing’ onderstammen gebruikt. Onderstammen als VVA-1 en WUR S766 bieden nieuwe mogelijkheden de teelt verder te intensiveren. De vergroeide combinatie van onderstam en entras geeft een specifieke en unieke boom, die leidt tot verschillen in bijvoorbeeld oogstmoment, productiviteit, kleuring, vruchtgrootte en ziektegevoeligheid. Of een consument in algemene zin het verschil kan proeven tussen pruimen geteeld op deze nieuwe onderstammen is onbekend. 

Lees meer

Resultaten dunningsdemo’s bij pruim 2017

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Pruimen30 maart 2018: Door het koude weer van de afgelopen weken lijkt dunning nog ver weg. Toch zal binnen enkele weken bloemdunning bij pruim mogelijk aan de orde zijn. Door de sterke beperking van het etiket van zwavel (Thiovit Jet / Kumulus) zijn deze producten als dunmiddel bij pruim praktisch niet meer toepasbaar. Afgelopen jaren zijn op de proeftuin een aantal dunningsdemo’s bij pruim uitgevoerd, met mogelijke alternatieven.

Lees meer (na login)

Lees meer

Presentaties zwakke onderstam WUR S766

Artikel van: Marc Ravesloot, WUR

22 december 2017: Op diverse pruimenteeltbedrijven wordt ervaring opgedaan met de nieuwe zwakke onderstam WUR S766. Resultaten van de productie en de maatsortering van teeltjaar 2017 vindt u in het in het factsheet dat u kunt downloaden na login. Op Proeftuin Randwijk vindt sinds dit jaar ook aanvullend onderzoek plaats naar de effecten van zwakke pruimen onderstammen op de gevoeligheid voor Pseudomonas.

Lees meer (na login)

 

 

Lees meer