Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Geen verschillen in bloemknop bij dunproef Conference

Ook dit jaar hebben we weer een dunningsproef op Conference. Zoals elk jaar voeren we deze uit op de V hagen van 1999, waar we de meeste jaren veel dunwerk hebben. Vorig jaar was dunning nauwelijks nodig door de forse rui na de hagel- en windschade aan het blad begin mei. Dit jaar gaan we in de proef o.a. na wat het effect van de windschade is op de werking van Brevis.

Afgelopen weken hebben we de bloeitellingen weer gedaan in de proef van vorig jaar. Met gemiddeld 120 bloemclusters per boom was de bloei goed. De Brevis die vorig jaar op verschillende momenten was gespoten had geen negatief effect op de bloemknopvorming.