Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Vruchtrotproef op peer

Vruchtrot31 juli 2020: In de bestrijding van vruchtrot is het belangrijk om tot een technisch sterke strategie te komen dat enerzijds in relatie met de historie van het perceel staat, maar anderzijds ook in de bepaling van de bewaarduur en wensen van de afnemer(s). Dit zijn complexe vraagstukken. Vraagstukken waar we voortdurende aan blijven werken. Dit is nodig omdat het middelenpakket onderhevig blijft aan veranderingen, maar ook heeft de praktijk de afgelopen jaren te maken gekregen met toenemende bovenwettelijke eisen. Een aspect dat niet verandert in de preventieve aanpak van vruchtrotbestrijding is tijdens de pluk het voorkomen van plukwondjes.

Diepgang in het onderzoek naar vruchtrotbestrijding is daarmee wel op zijn plaats. Daarom hebben CAF en FC afgelopen jaar besloten om dit thema gezamenlijk te omarmen om tot een interessante opzet voor een vruchtrotproef op peer (Conference) te komen. Dit heeft zich positief geuit in een grote proef van 25 objecten.

In deze proef werd nagenoeg in alle objecten captan t/m 29 dagen voor de oogst aan de basis gelegd. Vervolgens kan de onderverdeling gemaakt worden in het inzichtelijk maken qua mate van effectiviteit van verschillende:

  • Chemische sleutelproducten (o.a. Switch, Pomax, Bellis, Geox)?
  • Na oogst behandelingen (Dompelen en SmartFresh)?
  • Vergroening (in aanvulling op standaard schema’s of doorspuitschema’s)?