Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Dunproef Conference

Conference vruchten24 maart 2020: Afgelopen week zijn op de Proeftuin de bloemknoppen van de peren weer geteld van verschillende proeven en demo’s. Over het algemeen zit de Conference goed in de knop. Ook de dunproef met Brevis van 2019 zit goed in de knop. Er waren praktisch geen verschillen in bloemknopvorming tussen de objecten. De proef was vooral gericht op het nagaan van het optimale toepassingsmoment. Daartoe werd de Brevis op verschillende dagen gespoten, in de periode van 10 tot 20 mm vruchtgrootte, bij verschillende weersomstandigheden. Dit om ook na te kunnen gaan of het BreviSmart model voor Conference bruikbaar is, of dat het aanpassingen behoeft. Tevens werd het effect van 2 bespuitingen met 1,1 kg/ha Brevis vergeleken met dat van 1 bespuiting met 2,2 kg/ha.