Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Organische meststoffen

demo organische meststoffen24-2-2021: Organische reststromen zijn een belangrijk onderdeel in kringlooplandbouw. Toch moet er ook kritisch naar reststromen gekeken worden en moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Vanuit ZLTO en LTO Noord zijn er naast de al veel gebruikte organische reststroom champignonmest nog twee andere reststromen op de proeftuin getest in vergelijk met een anorganisch object.