Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Ervaringen met Hepta Eisen, Hepta Mangaan en Hepta Zink

29 maart 2019: In 2018 werden op de Proeftuin demo’s gedaan met de nieuwe vloeibare meststoffen Hepta Mangaan en Hepta Zink bij appel en met Hepta Eisen bij Conference.