Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Eerste resultaten plantgatendemo Rovado

Artikel van Johan Sonneveld, Proeftuin Randwijk

Resulaten plantgatdemo Rovado25 januari 2019:  In 2018 is er plantgaten demo op de proeftuin in Randwijk gelegd, waarbij verschillende producten aan het plantgat zijn toegevoegd om de weggroei te stimuleren. De hoeveelheid groei die de eerste jaren wordt verkregen kan veel invloed hebben op de productie. Inmiddels zijn aan de struiken de groeimetingen verricht waaruit positieve effecten van de behandelingen naar voren kwamen.

Lees meer na login