Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Ervaringen met massaal vangen appelzaagwesp in beschermde Appelteelt

wegvangen appelzaagwesp26 juni 2020: Met het teeltsysteem Beschermde Appelteelt proberen we de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen sterk te beperken. De belangrijkste maatregel is de cabrio-kap, waarmee het gewas droog gehouden kan worden. Op die manier voorkomen we hopelijk alle schimmelziektes, behalve meeldauw. Daarnaast zetten we voor de plagen maximaal in op het stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding, de toepassing van biologische bestrijding en feromonen. Onder meer voor appelzaagwesp is dat naar verwachting niet voldoende en daarom proberen we appelzaagwesp weg te vangen met plakvalbordjes. Witte plakvallen worden al veel langer gebruikt om de aanwezigheid van appelzaagwesp vast te stellen, maar in dit geval worden ze dus ingezet als bestrijdingsmethode.