Kennisbank - Gewasbescherming

Appelbloesemkever proef 2020: bestrijding na de bloei

appelbloesemkever27 januari 2021: Het lijkt nog ver weg, maar afhankelijk van het weer kan over een aantal weken de appelbloesemkever weer actueel zijn. Tot op heden wordt de appelbloesemkever voor de bloei bestreden.  Maar de bestrijdingsopties voor de bloei nemen af, terwijl steeds meer telers er mee te kampen hebben. Vandaar dat op de Proeftuin in 2020 en ook in 2021 wordt gezocht naar oplossingen.

 

Lees meer

Ervaringen met massaal vangen appelzaagwesp in beschermde Appelteelt

wegvangen appelzaagwesp26 juni 2020: Met het teeltsysteem Beschermde Appelteelt proberen we de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen sterk te beperken. De belangrijkste maatregel is de cabrio-kap, waarmee het gewas droog gehouden kan worden. Op die manier voorkomen we hopelijk alle schimmelziektes, behalve meeldauw. Daarnaast zetten we voor de plagen maximaal in op het stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding, de toepassing van biologische bestrijding en feromonen. Onder meer voor appelzaagwesp is dat naar verwachting niet voldoende en daarom proberen we appelzaagwesp weg te vangen met plakvalbordjes. Witte plakvallen worden al veel langer gebruikt om de aanwezigheid van appelzaagwesp vast te stellen, maar in dit geval worden ze dus ingezet als bestrijdingsmethode.

Lees meer

Schurftproef 2019: Met minder middel toch hetzelfde eindresultaat

 24 maart 2020: De tendens werd reeds ingezet met Delan Pro en Merplus: met minder middel éénzelfde en soms zelfs beter bestrijdingsresultaat.  De toevoeging van fosfiet aan captan en dithianon versterkt de werking van deze middelen tegen schurft.  Het resultaat is een efficiënte schurftbestrijding met een verminderde milieuimpact.

Fosfiet is niet de enige stof met deze eigenschappen en mogelijkheden. In de schurft proef van 2019 werden enkele andere opties geëvalueerd. Verder werd tevens het interval van de fosfiet behandelingen nader bekeken.

Lees meer

Samenvatting demo Fulvic tegen meeldauw bij appel 2019

27 september 2019: In opdracht van CLM is in 2019 op Proeftuin Randwijk een demonstratieproef uitgevoerd met PHC Fulvic 25 ter bestrijding van meeldauw. Doel was het nagaan van het effect van Fulvic bespuitingen op de bestrijding van meeldauw bij appel. 

Lees meer

Perenbladvlobestrijding met Siltac

pbv29 maart 2019: Dit jaar vindt er vanuit de Proeftuin geen perenbladvloproef plaats op de eerste generatie perenbladvlo. De opties voor de eerste generatie blijven dezelfde als voorgaande jaren en er zijn geen grote openstaande kennisvragen meer aangaande de toegelaten producten. Er zal in samenwerking met de CAF wel een perenbladvloproef uitgevoerd worden op de 2 generatie.

Lees meer