Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Zetting- en maatbevordering met GA4/7 bij Conference

ga vier zevenGA4/7 wordt bij Conference rond de bloeiperiode wel ingezet om de ontwikkeling van het clusterblad en daarmee de zetting en vruchtmaat te versterken. In 2018, 2019, 2020 is in een demo nagegaan wat het beste spuitmoment is en of het uitmaakt welk product er gebruikt word: Novagib, Promalin of Regulex. Uit deze meerjarige demo kwam een duidelijke lijn in de resultaten naar voren hoe met GA4/7 winst te behalen is qua productie en vruchtmaat.