Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

TOP Pear project

TopPear24 februari 2021: In 2018 t/m 2020 heeft het TOPPEAR-project gelopen op Proeftuin Randwijk en op twee bedrijven in de Betuwe. Binnen dit project is met verschillende bodembehandelingen gekeken of het over een periode van drie jaar mogelijk is om de bodem te verbeteren. Dit om twee belangrijke problemen aan te pakken: perebladvlo en pear decline.