Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Snoeidemo Conference

25 november 2020, Na het rondje dikke-takken-snoei bij appel zijn we deze week ook begonnen met koppen van de Conference. De Conference zit weer mooi in de knop. De productie van de jonge tweekoppers viel tegen (door een sterke rui na de hagel op 2 mei) en kwam uit op ca. 35 ton/ha in het 3e jaar en ca. 45 ton in het 4e jaar. Op het oudere perceel V hagen (1999), dat we twee jaar geleden hadden omgevormd tot 3 takkers, was de rui ook duidelijk sterker dan andere jaren. Hierdoor hadden we op dit perceel in tegenstelling tot andere jaren over het algemeen heel weinig dunwerk, maar hadden we nog wel een goede productie. Op dit perceel ligt al sinds 2013 een snoeidemo met 3 takkers versus 4 takkers.