Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Resultaten zettingsbevorderingsdemo bij Conference

25 oktober 2019:  Het afgelopen jaar hebben we op het jonge perceel Conference (2017) weer een zettingsbevorderingsdemo uitgevoerd met GA4/7. Hierbij werd 750 ml/ha Novagib, 75 g/ha Regulex of 375 ml/ha Promalin gespoten op verschillende data na de bloei, te weten op 18 april (net na volle bloei), 24 april (bij ca. 7 mm vruchtdiameter) of  1 mei (bij ca. 10 mm). Op de eerste twee dagen werd het ruim boven de 20oC, maar op 1 mei werd de 18oC net niet gehaald.