Kennisbank - Appels

onderstammenproef Elstar 2021

Na zeer hoge producties in het 3e groeijaar 2020, waren er in 2021 nogal wat beurtjaarbomen. In 2020 wilden we ervaren wat de productiemogelijkheden waren van de diverse onderstammen. Om deze reden zijn de bomen dat jaar zwaar belast. Blijkbaar was echter 17-21 kg (56-69 ton/ha!) in het 3e groeijaar toch te veel voor deze bomen. Er bestonden ook in 2021 wel duidelijke verschillen in groei en productie tussen de onderstammen. Deze interessante proef blijft het opvolgen meer dan waard.

Lees meer

onderstammendemo WUR29 – Wurtwinning®

In deze demo staat de WUR29 op B.9, M.9, Fl.56, RN 29, G.11 en G.41, al dan niet met tussenstam Santana. De demo staat op het gangbare perceel en op het bio perceel. Het gangbare perceel was herinplant, het bioperceel op verse grond. Dat gaf een duidelijk verschil in groei en productie. Op het bioperceel op verse grond was de groei en productie ook in het 2e productiejaar duidelijk hoger dan op het gangbare perceel met herinplant. Op herinplant plukten we gemiddeld   31 ton/ha, op de verse grond gemiddeld ruim 43 ton/ha. De kwaliteit was op beide percelen erg goed.

Lees meer

Voorkomen beurtjarigheid Elstar

Dit jaar willen we proef met 1 of meerdere keren BA spuiten om beurtjaren te voorkomen wederom herhalen. Bij de bloemknoptelling van de proef van 2020 deze week, bleken de aantallen bloemclusters in 2021 wel wat wisselend tussen de herhalingen, maar duidelijk was dat 6-BA een positief effect had op de bloemknopvorming. Een herhaalde bespuiting gaf de meeste bloemknoppen. Vanwege deze perspectiefvolle resultaten zal de proef in 2021 wederom uitgevoerd worden, waarbij verschillende BA producten gebruikt worden. De producten mogen namelijk maar 1x per jaar toegepast worden.

Lees meer

Dunning appel

Deze week zijn ook weer de bloemclustertellingen bij de dunproeven bij Elrosa gedaan. Ook dit jaar staat weer een dunproef op de planning, met name gericht om te kijken naar het nieuwe Brevismodel van Adama. De bloemknopvorming in de dunproef van 2020, met in 2020 een zeer zware dracht viel erg tegen, met veel beurtjaarbomen. De meeste bloemknoppen hadden de objecten waar in de bloei ethrel bij de ATS was gevoegd en de objecten met MaxCel.

Lees meer

Jonagoldmutanten

Resultaten van de jonagold mutanten demo. Hierin staan de resultaten van 2015 t/m 2020 van de 9 meest intressante jonagoldmutanten

Lees meer

Onderstammenproef Elstar

Resultaten van de onderstammenproef Elstar van 2020

Lees meer

Demo met onvertakte Wellant bomen

Vanwege tekort aan goed vertakt plantmateriaal zijn in 2018 ook onvertakte Wellant geplant. 

Lees meer

Voorkómen verkaling bij Wellant

De resultaten van de proef om verkaling tegen te gaan bij Wellant door ontbladertijdstippen in de boomkwekerij.

Lees meer

Kwaliteit plantmateriaal en plantdichtheid Magic Star

Resultaten van de proef met Magic Star® geplant met verschillende boomkwaliteiten en verschillende plantafstanden.

Lees meer

Demo MAGNUM® bomen Elstar

Resultaten van de demo met Magnumbomen ten opzichte van knipbomen

Lees meer

Snoeiproef Elstar met Regalis Plus

 

 

25 november 2020, Inmiddels is de snoei  begonnen met een rondje dikke takken wegnemen bij appel. Bij de snoeiproef met Regalis Plus wachten we hier nog even mee tot na de groeimeting. Deze demoproef bij Elstar PCP is afgelopen seizoen voor het 3e jaar uitgevoerd en opgevolgd. Het doel is na te gaan wat bij Elstar de effecten en mogelijkheden van Regalis Plus zijn, al dan niet in combinatie met een korte snoei.  Het einddoel van de demo is om  te komen tot een eenvoudige, goede strategie voor het verkrijgen van blijvend, vitaal vruchthout, meer regelmaat in productie en minder beurtjarigheid. 

Lees meer

Productieverschillen in 2D boomsystemen

2d28 oktober 2020: Op de Proeftuin worden sinds 2018 op een demoperceel verschillende 2D-boomsystemen vergeleken, met Elstar en Gala. Bij Elstar kwam ook dit jaar de Bibaum weer goed uit de bus. In zowel in het 1e als in het 2e productiejaar gaven deze bomen een hoge productie , met omgerekend 41 en 50 ton per ha.  Ook bij Gala gaven de Bibaumen goede productie’s maar hier werd  het hoge productieniveau van de spillen niet gehaald.

Lees meer

Bloei en dunning appel

23 april 2020: Rond de bloei besteden we veel tijd aan het evalueren van de bloemknopvorming van de diverse proeven. Vooral bij dunproeven en groeiremmingsproeven is dit heel actueel. Ook bij de dunproef op Elrosa die we vorig jaar hebben uitgevoerd waren grote verschillen in bloemknopvorming.

De resultaten tonen weer heel duidelijk aan dat met de juiste inzet van middelen de bloemknop flink gestimuleerd kan worden. De beurtjarigheid die flink wat telers ondervinden, laat zien dat dit een heel actueel onderwerp is. De resultaten van de dunproef leest u in bijgevoegde pdf.

Lees meer

Resultaten Jonagoldmutanten 2019

28 februari 2020: Afgelopen jaar verliep de kleuring van de appels over het algemeen zeer moeizaam. In de demo met 10 verschillende Jonagoldmutanten kwamen duidelijke verschillen naar voren. Zo kon bij Decosta ca. 45% van de vruchten pas in de 3e en 4e  pluk geoogst worden. Jonaveld en Marnica kleurden duidelijk beter met maar ca. 20% in de 3e en 4e pluk.  Bij de geheel rode mtanten Marnica Xtrim, Wilton’s en Wilton’s Star Red Jonaprince kon al ca. 80 tot 90% bij de 1e pluk geoogst worden. De lijn die vorig jaar al naar voren kwam, werd door de resultaten van 2019 bevestigd.

Lees meer

Laatrijpende Elstarmutant

 

Laatrijpende Elstarmutant

 

 

 

 

31 januari 2020: In 2018 en 2019 is de Elstarmutantendemo uitgebreid met enkele nieuwe mutanten: Van der Grift®, EKE® en ‘Elstar Mantel’. Ook Elshof werd weer ter vergelijk aangeplant. In 2019 gaven deze bomen een eerste productie. 

 
 
 
 

Lees meer

Afwijkende Early Queen

20 december 2019:  In de in 2015 geplante Jonagold mutantendemo is ook Early Queen opgenomen. Afgelopen jaren kwam in deze demo duidelijk naar voren dat deze bomen niet voldoen aan de ervaringen die eerder in de praktijk met Early Queen waren opgedaan. De productie was weliswaar hoog, met omgerekend 90 ton in 2019, maar de vruchtkwaliteit liet elk jaar te wensen over door de scheve, onkantige vruchten. Ook was de rijping duidelijk later dan bij de andere mutanten. 

Lees meer

Demo vroege Jonagoldmutanten

Demo jonagold20 december 2019: Sinds 2016 staan in de demo met 9 Jonagoldmutanten ook de 2 vroegrijpende mutanten Finesse en Robijn geplant. Deze mutanten bleken zich de afgelopen jaren zeer duidelijk te onderscheiden van andere Jonagoldmutanten, door hun veel vroegere rijptijd.

Lees meer

Duidelijke verschillen onderstammenproef Elstar

25 oktober 2019: Tijdens de open dag  heeft u de in 2018 geplante onder-stammenproef bij Elstar kunnen zien. De in de proef opgenomen G-onderstammen (G.11, G.16, G.41 en G.202) en ook de onderstam Mark vertoonden meer groei en hadden een vitalere bladstand dan M.9. 
Voinesti 2 groeide duidelijk zwakker dan M.9 en had ook een mindere bladstand.

Lees meer

Demo onderstammen Magic Star

Artikel van Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk

Magic Star20 december 2018:  In september 2018 hebben Vogelaar Vredehof, Albert Heijn en Fresh Forward de aftrap gegeven voor de exclusieve samenwerking rond Magic Star. Op de Proeftuin is afgelopen jaren reeds behoorlijk ervaring met dit ras opgedaan. Als Proeftuin vinden we het belangrijk bij nieuwe rassen in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk ervaringen op te doen en die te delen. Een geslaagde teelt is immers de basis voor een geslaagde introductie. Magic Star is van nature een vrij zwakke groeier. Daarom is vanaf 2015 een demo perceel geplant met 7 verschillende onderstammen en/of tussenstammen combinaties. Geplant zijn : G.11, G16, M.9, M.9 met tussenstam Santana, M.9 met tussenstam Golden Delicous, RN 29 en M.26.

Bij voldoende boomvolume en een goede groei en vitaliteit werden hele goede producties behaald.

Lees meer na login 

Lees meer

Leerlingen HPC Zetten beoordelen smaak en uiterlijk 4 nieuwe appelkruisingen

9 februari 2018: Jaarlijks komen wereldwijd nieuwe appelkruisingen beschikbaar uit veredelingsprogramma’s. Binnen het appel, cultuur & gebruikswaarde onderzoek (CGO), vindt de eerste selectie plaats van appelrassen ten behoeve van vernieuwing en verbetering van het toekomstig appel assortiment voor de consument. Hiervoor wordt het enthout van een kruising geïmporteerd, worden vervolgs bomen opgekweekt en getoetst onder Nederlandse klimaatcondities. Het onderzoek beoogt nieuwe, productieve, smaakvolle en goed bewaarbare appelrassen die met een minimum aan gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden geproduceerd, in beeld te brengen voor de Nederlandse fruitteeltsector. Daarbij is de smaakvoorkeur van de jonge toekomstige consument als specifieke doelgroep, van groot belang voor zorgvuldige en succesvolle marktintroducties. 

Klik hier voor een uitgebreide toelichting en een overzicht van de resultaten.

Lees meer

Bezoekers open dag 2018 beoordelen smaak en uiterlijk van vier nieuwe zomerappels

Open dag Proeftuin Randwijk 2018 stand WUR OT beoordeling appelrassen uiterlijk foto Arjan de Bruine 1Artikel van Marc Ravesloot, WUR
 
16 augustus 2018: Jaarlijks komen wereldwijd nieuwe appelkruisingen beschikbaar uit veredelingsprogramma’s. Binnen het cultuur & gebruikswaarde onderzoek (CGO) vindt de eerste selectie plaats van appelrassen ten behoeve van vernieuwing en verbetering van het toekomstig assortiment. Hiervoor wordt het enthout van een kruising geïmporteerd, worden bomen opgekweekt en vervolgens getoetst onder Nederlandse klimaatcondities. 

Lees meer

Resultaten productie bio perceel Natyra 2017

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Natyra perceel22 februari 2018: 2017 was het tweede productiejaar van het bioperceel met Natyra en Santana (als bestuiver). In het eerste productiejaar 2016 lag de productie van de Natyra gemiddeld op ruim 4,6 kg/boom (ca. 18 ton/ha). De bloei was in in 2017 weer heel goed. De productie lag in 2017 gemiddeld op 9,6 kg/boom (37 ton/ha). Er lagen in 2017 ook enkele demo’s op dit perceel, o.a. overkapping met regenkappennet (Howitec) en een drachtniveau demo

Lees meer (na login)

Lees meer

Resultaten demo met Howitec Lumilys gronddoek bij Kanzi 2017

Op 15 augustus 2017 is op een rij Kanzi bomen op Proeftuin Randwijk een demo aangelegd met Lumilys gronddoek. Het betrof in 2014 geplante Magnumbomen van boomkwekerij Carolus (3,25 x 0,90 m) met een volle dracht. Bij de helft van de rij werd aan weerszijden dit reflectiedoek aangebracht en bij de andere helft niet. 

Het doel van de demo was om meer kleuring van de appels te verkrijgen en het aandeel eerste pluk te vergroten, met als resultaat een hogere pack-out door een groter aandeel beter gekleurde appels.

lees meer (na login)

Lees meer

Junami bij sleuventeelt naar 70 ton/ha en 75 mm

Artikel van: Rien van der Maas, Peter van Elk, diverse studenten, Wageningen University & Research

27 oktober 2017: Het sleuventeeltsysteem heeft ons in 2017 weer verbaasd. Ondanks het vele beregenen tegen nachtvorst tijdens de bloei, het slechte bloeiweer en wat verlies van bloemen door appelbloesemkever kon een hoge dracht worden gerealiseerd.

Lees meer (na inlog)

Lees meer

Resultaten demo plantmateriaal Kanzi

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

24 november 2017: Voorjaar 2014 is in opdracht van Boomkwekerij Carolus op Proeftuin Randwijk een demo met Kanzi geplant met verschillende boomtypen; te weten Magnumbomen, knipbomen en lichtere tussenstambomen. Het doel van deze demo was het vergelijken van 3 verschillende typen plantmateriaal op productie en gevoeligheid voor vruchtboomkanker.

Lees meer (na login)

Lees meer